TIME IS PRECIOUS

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Chia sẻ kinh nghiệm

Khái quát về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh
I. Bảng chữ cái của tiếng Anh: 1. Chữ in hoa, chữ in thường và cách phát âm từng chữ cái: * Tiếng Mỹ phát âm là /ziː/ 2. Nhận xét chung: dựa vào bảng chữ cái trên, ta nhận thấy rằng tiếng Anh có: * 5 nguyên âm: a , e , o , i , u . * 21 phụ âm: b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q ,...