TIME IS PRECIOUS

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

BÀI VIẾT  (3 bài)

Khái quát về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

I. Bảng chữ cái của tiếng Anh: 1. Chữ in hoa, chữ in thường và cách phát âm từng chữ cái: * Tiếng Mỹ phát âm là /ziː/ 2. Nhận xét chung: dựa vào bảng chữ cái trên, ta nhận thấy rằng tiếng Anh có: * 5 nguyên âm: a , e , o , i , u . * 21 phụ âm: b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q ,...

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 215
Website của Nguyễn Thành Chung
Lượt truy cập: 57
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 34
Ứng dụng CN TT
Lượt truy cập: 2